Terug naaar Tijdmachine

1920

Het 'Wandelbos' aangelegd

In het westelijk heidegebied, ten noorden van de Warande wordt als werkverschaffingsproject het 'Wandelbos' aangelegd.