Terug naaar Tijdmachine

1831

Maskerades verboden

De grootscheepse mobilisatie van troepen in Brabant is ook aanleiding tot allerlei ordemaatregelen. Zo verbiedt het gemeentebestuur van Tilburg met vastenavond de maskerades. Men is erg bang voor 'zedelijk' verval. Inderdaad stijgt het aantal onwettig geborenen in de periode 1831-1840 tot 7%.